Privacyverklaring

Privacyverklaring

U heeft er recht op dat Zutphen Actief, als organisator van de IJsselgames, zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaat. Dat volgt uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Archiefwet.

Als u zich inschrijft voor de IJsselgames, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig.  Die geeft u via een formulier op deze website. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
• naam
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geslacht
• leeftijd

Waarom is dat nodig?
Wij hebben persoonsgegevens nodig om:
• uw inschrijving voor de IJsselgames in onze administratie te verwerken en een indeling voor de dag te maken
• u een bevestiging te sturen van uw inschrijving
• u een e-mailbericht te sturen bij welke sport(-en) u bent ingedeeld
• u te bellen als dit nodig is om te overleggen over uw inschrijving

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de IJsselgames in het jaar van inschrijving. Al uw gegevens worden per 31 december van het geldende jaar vernietigd.

Delen wij uw gegevens met anderen?
Wij delen uw naam met de vereniging(-en) waarbij u een workshop gaat volgen, zodat zij weten wie ze kunnen verwachten. De verenigingen ontvangen alleen uw naam, geen andere gegevens. Anderen krijgen geen gegevens van u.

Kan ik mijn gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?
Ja, u heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Stuur een e-mail naar info@ijsselgames.nl

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen wij maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet veilig zijn? Neem dan contact op via info@ijsselgames.nl

Klachten
Als u een klacht heeft over de werkwijze van IJsselgames, kunt u dit melden bij de organisatie van de IJsselgames via info@ijsselgames.nl.
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via info@ijsselgames.nl

 

Copyright © 2021 IJsselgames Zutphen - - info@ijsselgames.nl - - Alle rechten voorbehouden.