Vragen
 
Is IJsselgames ook voor personen die tijdelijk in Zutphen wonen?

Ja, wie tijdelijk in Zutphen woont kan meedoen met de IJsselgames. Ook als je dan officieel in een andere gemeente staat ingeschreven.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

- Wij slaan geen cookies op of andere gebruikersgegevens op.
- De ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor de IJsselgames van het jaar van inschrijving. Al je gegevens worden per 31 december van het geldende jaar vernietigd.
- Wil je, je gegevens inzien of opvragen mail dan met info@ijsselgames.nl.
- Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de boven genoemde bindende voorwaarden.

De voorwaarden zijn opgesteld met dank aan veluwe-games.nl.

Wat zijn de spelregels van de IJsselgames?

Meedoen is gratis, maar er zijn wel regels waar je mee akkoord gaat bij deelname:

- Deelname is volledig vrijwillig en voor eigen risico.
- IJsselgames, haar bestuur of vrijwilligers, kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige (letsel) schade of vermissing of gevolgschade in welke aard dan ook.
- Aan de op deze webpagina gepubliceerde teksten of afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden.
- IJsselgames houdt zich het recht voor op ieder gewenst moment het evenement te stoppen dan wel geen doorgang te laten vinden, zonder opgave van reden.
- Het programma kan zonder opgave van reden veranderen of programmaonderdelen kunnen niet door gaan.
- Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de boven genoemde bindende voorwaarden.

De voorwaarden zijn opgesteld met dank aan veluwe-games.nl.

Wanneer zijn de IJsselgames?

De IJsselgames zijn 20 september. Hou goed deze site in de gaten, dan ben jij er zeker bij.

Hoe oud moet je zijn om aan de IJsselgames mee te doen?

Je mag meedoen aan de IJsselgames in Zutphen als je 18 jaar en ouder bent.

Ik heb geen groep. Kan ik me ook individueel opgeven?

Leuk dat je wilt meedoen aan de IJsselgames. Je kan je zowel individueel als in een groep opgeven. Klik op aanmelden voor meer informatie.

Met hoeveel personen in een groep?

Tijdens de IJsselgames kun je je met maximaal 6 deelnemers in een groep opgeven.

Moet er per se een begeleider mee?

Nee, als je zelfstandig een groep wilt maken en je wilt opgeven heb je niet per se een begeleider nodig. Je kan jezelf dan als begeleider opgeven.

Hoe word ik 'Vriend van de IJsselgames'?

De IJsselgames in Zutphen wordt mede mogelijk gemaakt door 'Vrienden van de IJsselgames'. Dit zijn bedrijven en organisaties die de IJsselgames een warm hart toedragen, maar natuurlijk kunnen ook particulieren vriend worden. U kunt onze vriend worden door 25,- over te maken op rekeningnummer NL67BNGH 0285010271, ten name van de gemeente Zutphen. Kunt u in de omschrijving de kostenplaats 6530119 en het woord 'IJsselgames' opnemen? Samen kunnen wij deze dag dan nog leuker maken. Vast hartelijk dank.

Kunnen personen met een lichamelijke handicap ook meedoen?

Ja natuurlijk! Alleen... niet alle sporten zijn toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. Als er sprake is van een lichamelijke handicap horen we dat graag bij aanmelding. We kunnen dan een passend programma samenstellen. Neem in die gevallen dus even contact op met de organisatie.

Hoe zit het met de verzekering?

Als mensen die meedoen aan de IJsselgames schade veroorzaken aan eigendommen van de IJsselgames, zal de WA-verzekering van de persoon de schade vaak vergoeden. Als een workshop schade veroorzaakt aan de deelnemers of hun eigendommen, kan de vereniging die de workshop aanbiedt aansprakelijk worden gesteld en deze kan een beroep doen op zijn eigen WA-verzekering.
Er is EHBO en een Fysiotherapeut aanwezig.

We hebben ons nog niet opgegeven maar willen toch graag meedoen...

Groepjes die zich op tijd opgeven kunnen er van uit gaan dat voor hen een programma wordt samengesteld met zoveel mogelijk wensen die zij hebben opgegeven. Voor groepjes die zich later opgeven, willen we wel ons best doen maar de mogelijkheden zijn dan nog maar heel beperkt!

Wat kost het eigenlijk de IJsselgames?

De IJsselgames is voor alle deelnemers gratis! Geef je dus vandaag nog op voor dit leuke sportieve en leerzame feest.

Copyright © 2019 IJsselgames Zutphen - - info@ijsselgames.nl - - Alle rechten voorbehouden.